HOUSEFUL PROJECT adopteert materialenpaspoort

HOUSEFUL PROJECT adopteert materialenpaspoort

HOUSEFUL PROJECT adopteert materialenpaspoort De huisvestingssector van de EU is verantwoordelijk voor slechts 9% van het bbp, maar gebruikt 50% van de gewonnen materialen, 40% van de beschikbare energie en 30% van de watervoorraden. En veroorzaakt ondertussen 30% van...
Madaster; de integrale oplossing voor uw circulaire ambitie

Madaster; de integrale oplossing voor uw circulaire ambitie

Madaster; de integrale oplossing voor uw circulaire ambitie In de transitie naar een circulaire economie is het essentieel om voortdurend te vernieuwen en te verbeteren. En op basis van nieuwe inzichten continu bij te stellen waar nodig. Dat geldt ook voor Madaster...
Schiphol Trade Park in beeld

Schiphol Trade Park in beeld

Schiphol Trade Park in beeld Bij de gebiedsinrichting van Schiphol Trade worden circulaire principes toegepast. Er wordt onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water. In...