Circulaire economie, een model voor de toekomst

Auteur: Patrick Bergmann, Managing Director Madaster Duitsland

“Circulaire economie als een model voor de toekomst”

Ik zou dit verhaal al in 2011 hebben geplaatst. Ik was toen bezig met de afronding van een masteropleiding aan Wageningen University & Research, en werkte volop aan het sluiten van materiaalkringlopen in de bouw en stedelijke ontwikkeling. Dit onderwerp nam op dat moment slechts een nichepositie in. Het belang hiervan neemt echter gestaag toe, sinds de samenleving in Europa zich meer bewust is geworden van duurzaamheidsvraagstukken en de Europese Commissie in de Green Deal spreekt over de circulaire economie als een van de hoekstenen.

Naar mijn mening is nu het perfecte moment om ook in de bouwsector consequent aan de circulaire economie te denken en deze in de praktijk te brengen. De beslissing om voor Madaster te kiezen en zo het kadaster voor bouwmaterialen op te zetten in Duitsland was dan ook relatief snel genomen.

Madaster combineert verschillende aspecten die voor mij een belangrijke rol spelen en die mij persoonlijk inspireren: Bouw, Milieu, Innovatie en Data.

Bouw

Mijn eerste gebouwen ontstonden in de ‘zandbak’ in de buurt van het Bodenmeer en op het strand van Toscane. Gebouwen hebben mij altijd al gefascineerd. Hun lange levensduur, de enorme hoeveelheden materialen en de mogelijkheid om sociale interactie te bevorderen danwel te belemmeren.

milieu

Het belang van het milieu en de rol en invloed van de mens op het milieu zijn mij tijdens mijn bachelorstudie steeds meer gaan bezighouden en hebben geleid tot een masteropleiding Urban Management & Environmental Economics aan Wageningen University & Research. Het was duidelijk dat dit in de toekomst een belangrijk onderwerp zou worden en dat elk individu deel uitmaakt van dit systeem en bijdraagt aan de oplossing.

innovatie

Tijdens mijn periode als onderzoeksassistent aan de TU Dresden hield ik me vooral bezig met innovatie en materialen. Het project “Carbon Concrete Composite” vervangt stalen wapening door koolstofvezels in beton en maakt zo een slankere en grondstofzuinigere constructie mogelijk. 

Naast de economische en ecologische evaluatie van het nieuwe materiaal, lag mijn focus op demontage en recycling.

Voor mij is het altijd belangrijk geweest om holistisch over dingen na te denken – over de hele levenscyclus. Tegelijkertijd werd de complexiteit van het vraagstuk duidelijk: Hoe worden koolstofvezels verwijderd? Wegen de voordelen van slank bouwen op tegen de nadelen van koolstofvezelproductie? Welke aanpassingen zijn er nodig in opslag- en bouwprocessen om de innovatie in de markt te verankeren?

data

In de tijd dat ik bij PwC werkte in onroerend goed en bedrijfswaarderingen, speelden data een centrale rol. Elke waardebepaling is gebaseerd op data. Bovendien worden de thema’s big data en data-analyse steeds belangrijker en maken nieuwe inzichten mogelijk. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat bij het gebruik van data veiligheid en transparantie niet uit het oog worden verloren.
Madaster geeft materialen een identiteit en maakt ze zo oneindig beschikbaar. Het idee is even eenvoudig als uitdagend.

Madaster biedt vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden de mogelijkheid om gegevens over hun vastgoed op te slaan, te beheren, te verrijken en te delen. Voor mij is dit de belangrijkste manier om het lineaire economische model te doorbreken, het enorme verbruik van grondstoffen te beteugelen en toekomstige generaties een levensstandaard te garanderen zoals wij die nu ook hebben.

Aanpassing en optimalisering van het oude, lineaire economische model is geen oplossing!