Potentie circulaire geveleconomie

In 2020 is het onderzoek ‘Verkenning producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’ afgerond; dit onderzoek was door het kabinet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezegd. Uit deze verkenning bleek een enorme potentie voor circulair bouwen én CO2-reductie, melden de gezamenlijke gevelbrancheorganisaties. Het onderzoek bestond uit een haalbaarheidsonderzoek en bepaling van de potentie van een circulaire geveleconomie. Dit onderzoek biedt een basis voor de Roadmap en het Ketenakkoord. Het consortium onder leiding van Alba Concepts bestond uit Copper8, Frontwise Facades, Excess Materials Exchange, Houthoff en Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. Inmiddels is het volledig onderzoek, de publiekssamenvatting en het nieuwsbericht voor iedereen beschikbaar.

Bekijk het onderzoek ‘Verkenning producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’.

 

 

VERTALEN »