Milieu-impact en materiaalgebonden emissies in woningbouw in kaart gebracht

Recent is het rapport ‘Carbon-based design’ van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie verschenen.

Het rapport geeft antwoord op de vraag hoe we als bouwsector kunnen bijdragen aan de vermindering van de enorme CO2-uitstoot. Niet onbelangrijk gezien het feit dat de bouwsector verantwoordelijk is voor een groot deel van de totale CO2-uitstoot, waarvan een derde vrijkomt bij bouw en bij onderhoud, zogenaamde materiaalgebonden emissies (embodied carbon). Daarnaast dwingt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wetgeving vanuit Europa een wettelijke rapportageverplichting af over duurzaamheidsprestaties, zoals bijvoorbeeld CO2. Dit maakt het in toenemende mate belangrijk om inzicht te krijgen in en op basis daarvan te sturen op de verschillende aspecten van circulariteit, waar deze materiaalgebonden emissies een belangrijke rol in spelen.

Lees er meer over in het artikel: Onderzoek brengt milieu-impact en materiaalgebonden emissies in woningbouw in kaart op de website van de Circulaire Bouweconomie.

VERTALEN »