HOUSEFUL PROJECT adopteert materialenpaspoort

De huisvestingssector van de EU is verantwoordelijk voor slechts 9% van het bbp, maar gebruikt 50% van de gewonnen materialen, 40% van de beschikbare energie en 30% van de watervoorraden. En veroorzaakt ondertussen 30% van het totale afval en 35% van de broeikasgasemissies. Geen twijfel mogelijk dat projecten als HOUSEFUL nodig zijn!

HOUSEFUL, gelanceerd in 2018, is een Europees project met een 14-koppig team. Ze hebben een set van 11 circulaire oplossingen samengesteld met hulp van belanghebbenden in de huisvesting. Deze oplossingen hebben betrekking op het circulaire beheer en efficiënt gebruik van water, afval, energie en materiële hulpbronnen voor alle fasen van de levenscyclus van Europese gebouwen. Het project combineert de oplossingen zorgvuldig in een systemische dienst, die de naam “Houseful Service” draagt en waar het materialenpaspoort onderdeel van is. Samen met BIM draagt het paspoort bij aan verhoging van de productiviteit en efficiëntie in de gebouwde omgeving. Belanghebbenden zullen zo in staat zijn om betere beslissingen te nemen in de gehele waardeketen – van ontwerp, bouw en exploitatie tot onderhoud en sloop. HOUSEFUL is van plan het materialenpaspoort in te voeren in elk van haar Frontrunner-gebouwen om gegevens te verkrijgen en te delen voor replicatiedoeleinden. We zijn er erg trots op dat het Madaster materialenpaspoort onderdeel zal zijn van de circulaire oplossingen die op het toekomstige HOUSEFUL portaal worden aangeboden.

Meer informatie over het HOUSEFUL project (Engelstalig).

VERTALEN »