Impactladder verschaft inzicht in circulair bouwen en ontwerpen

Tot 2040 moeten er 50.000 tot 60.000 woningen worden gebouwd in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit staat in de Woondeal, die ondertekend is door achttien gemeenten.

Na verloop van tijd moet een steeds groter aandeel van de woningen circulair gebouwd worden. In de bestaande plannen minimaal 10%, vanaf 2025 25%, vanaf 2030 50% en vanaf 2050 100%. Om circulair bouwen op grote schaal te operationaliseren is een uitvraag gedaan voor een circulaire impactladder voor de bouw.

C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster hebben als consortium deze uitdaging met enthousiasme aangenomen zodat de grote opgave voor te bouwen woningen vanuit de circulariteitsgedachte in de praktijk kan worden gebracht. Lees er meer over op de website van de Groene Metropool Regio.

VERTALEN »