Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Terug
Blogs 13 mei 2024

Toets bouwontwerpen met de Madaster MPG-tool

De transitie naar duurzaam bouwen is in volle gang. De eisen voor de milieu- en energieprestaties van gebouwen worden aangescherpt en rapportage-verplichtingen worden belangrijker dan ooit. Dit biedt bouwbedrijven de kans om te innoveren en voorop te lopen in een sector die steeds meer gericht is op duurzaamheid.

Centraal staat de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)-norm, die de milieubelasting van gebruikte bouwmaterialen meet. De MPG-tool in het Madaster-platform helpt bouwbedrijven bij het realiseren van hun circulaire ambities.

De MPG-norm: Een basis voor duurzaam bouwen

De MPG biedt een objectieve maatstaf voor de milieubelasting van materialen in bouwprojecten. Door deze belasting te meten, krijgen bouwbedrijven met de MPG een duidelijke richtlijn voor duurzaam bouwen. Een lagere MPG-waarde, die duidt op minder milieubelasting, wordt steeds vaker een vereiste in aanbestedingen en bouwvoorschriften. Dit biedt ook een competitief voordeel in een markt waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor zowel opdrachtgevers als eindgebruikers

Madaster: Jouw betrouwbare partner in duurzaam bouwen

Madaster fungeert als het kadaster voor bouwmaterialen, waarbij elk materiaal dat in een project wordt gebruikt, digitaal wordt geregistreerd. Deze registratie is direct gekoppeld aan de Nationale Milieudatabase (NMD), waardoor MPG-berekeningen eenvoudig en accuraat kunnen worden uitgevoerd. Voor bouwbedrijven betekent dit een aanzienlijke vermindering van de werklast en een verhoogde nauwkeurigheid in het voldoen aan duurzaamheidsnormen.

Implementatie van de MPG in bouwprojecten

Het implementeren van de MPG in bouwprojecten vereist een nauwkeurige planning en kennis van duurzame materialen en bouwtechnieken. Madaster biedt hierbij ondersteuning door een geautomatiseerde koppeling met 3D-CAD-bestanden. Hierdoor kan elk materiaal in het ontwerp gemakkelijk geïdentificeerd en beoordeeld worden qua milieubelasting. Dit stelt bouwbedrijven in staat om al in de ontwerpfase milieubewuste keuzes te maken en de milieuprestatie van het gehele project te optimaliseren.

Voordelen van Madaster voor bouwbedrijven

  • Efficiëntie: De automatisering van MPG-berekeningen bespaart kostbare tijd en minimaliseert fouten.
  • Transparantie: Een duidelijk overzicht van de milieubelasting van alle gebruikte materialen helpt bij het maken van duurzame keuzes.
  • Compliance: Projecten voldoen aan de huidige en toekomstige wet-en regelgeving op het gebied van duurzaamheid.
  • Innovatie: Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën en databronnen loop je voorop binnen de duurzame bouwsector.
  • Marktvoordeel: Een lagere MPG-waarde kan een krachtig verkoopargument zijn in aanbestedingen en projectvoorstellen.

Werk samen met de Madaster MPG-tool

Om de MPG succesvol toe te passen in projecten, is het van essentieel belang om het hele bouwteam erbij te betrekken- van architecten en adviseurs tot aan werkvoorbereiders, installateurs en onderaannemers. Door kennis te delen en duidelijke duurzaamheidsdoelen te stellen, kan elk teamlid bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting. Madaster vergemakkelijkt deze samenwerking door een platform te bieden waarin alle betrokken partijen toegang hebben tot up-to-date informatie.

Uitdagingen en oplossingen

Een uitdaging bij de uitvoering van de MPG is het vinden en selecteren van materialen met een lage milieubelasting. Dit vereist grondige kennis van duurzame materialen en de bereidheid om te innoveren in bouwtechnieken. Madaster ondersteunt dit door het aanbieden van een uitgebreide database van materialen, inclusief hun milieuprestaties, waardoor het selectieproces aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

Toekomstperspectieven

Met de voortdurende evolutie van duurzaamheidsnormen in de bouwsector, is het duidelijk dat de MPG en platforms zoals Madaster een steeds belangrijker rol zullen spelen. Door nu te investeren in deze tools en technieken, kunnen bouwbedrijven zich positioneren als leiders in duurzaam bouwen en een solide basis leggen voor toekomstige projecten.

Conclusie

De MPG en Madaster bieden bouwbedrijven krachtige hulpmiddelen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een positieve impact te hebben op het milieu. Door deze technologieën te omarmen en te integreren in bouwprocessen, wordt niet alleen efficiënter gewerkt, maar ook een bijdrage geleverd aan een duurzame toekomst voor de sector.

Het is tijd om de stap te zetten naar duurzaam bouwen, met de MPG-tool en Madaster als betrouwbare partner.

Where are you located?