Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Terug
Blogs 12 jun 2024

Duurzaam bouwen met DRASTIC: De rol van Madaster binnen een innovatief Europees project

In het steeds veranderende landschap van de bouw is duurzaamheid een cruciaal aandachtspunt geworden. Een nieuw initiatief op dit gebied is DRASTIC: Demonstrating Real and Affordable Sustainable Building Solutions. Dit baanbrekende project wil innovatieve oplossingen laten zien die de CO2-uitstoot gedurende de hele levensduur verminderen en de circulaire bouweconomie stimuleren.

Wat is DRASTIC?

DRASTIC is een vierjarig samenwerkingsproject dat wordt ondersteund door de Europese Unie onder subsidienummer 101123330. Er werken 23 partners uit acht Europese landen samen om diverse en innovatieve oplossingen te demonstreren die de milieu-impact van de bouw verminderen en tegelijkertijd de terugwinning en het hergebruik van materialen verbeteren. Het project streeft ernaar om tegen 2050 een voortrekkersrol te spelen in het koolstofvrij maken van het gebouwenbestand van de Europese Unie gedurende de hele levenscyclus.

De vijf pilotprojecten

DRASTIC heeft vijf pilotprojecten opgezet, elk gericht op verschillende aspecten van de bouw en renovatie van gebouwen:

  1. Frankrijk: Een team onder leiding van Saint Gobain Research en Ecophone hergebruikt gipswanden en akoestische plafondpanelen voor kantoorruimtes.
  2. Duitsland: ETICS is de meest voorkomende vorm van duurzame renovatie voor bestaande gebouwen, en WEBER maakt gebruik van een herbruikbare vorm van ETICS.
  3. Spanje: CELSA leidt het initiatief om stalen structuurelementen uit pakhuizen voor andere projecten toe te passen.
  4. Noorwegen: Een team onder leiding van OMTRE en Produktif hergebruikt houten constructie-elementen.
  5. Estland: Het project, geleid door Timbeco, heeft een hergebruikte houten gevel met geïntegreerde BIPV panels.

Algemene vergadering in Estland

Tussen 14 en 16 mei kwam het DRASTIC-team bijeen voor een algemene vergadering in Tallinn, Estland. We bezochten het pilotproject onder leiding van Timbeco waar innovatieve houten prefab BIPV-oplossingen werden getoond. Daarnaast namen we deel aan diverse boeiende en verhelderende workshops, die ons waardevolle inzichten en ideeën gaven om onze projectdoelen te bereiken. We kijken terug op een mooie bijeenkomst waar we de kans kregen om met veel collega-professionals kennis en ervaringen uit te wisselen.

De rol van Madaster in DRASTIC

Madaster fungeert als digitaal logboek voor al deze innovatieve producten. Onze rol is ervoor te zorgen dat elk materiaal en onderdeel dat in de pilotprojecten wordt gebruikt, nauwkeurig wordt gedocumenteerd en bijgehouden voor toekomstig hergebruik. Door een uitgebreid register van bouwmaterialen bij te houden, is het voor bedrijven makkelijker om deze materialen te traceren en te hergebruiken in nieuwe projecten.

Het project sluit perfect aan bij onze missie om bedrijven met elkaar in contact te brengen en samen de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Door materialen een identiteit te geven voorkomen we dat waardevolle grondstoffen worden verspild.

Conclusie

DRASTIC vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in de zoektocht naar duurzaam bouwen. Door echte, betaalbare en innovatieve bouwoplossingen te laten zien, zet dit project een nieuwe standaard voor het terugdringen van koolstofemissies en het verbeteren van circulariteit binnen de gebouwde omgeving. Als belangrijke partner is Madaster er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan dit initiatief, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een duurzame toekomst in de bouw.

Ehsan Rahimi – Productmanager Madaster

Where are you located?