Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Log in
Terug
Nieuws 14 dec 2018

EEN GEZONDE STRATEGIE VOOR EEN HOGERE WINSTGEVENDHEID

EEN GEZONDE STRATEGIE VOOR EEN HOGERE WINSTGEVENDHEID

EEN GEZONDE STRATEGIE VOOR EEN HOGERE WINSTGEVENDHEID

In tijden waarin the sky the limit lijkt, is het lastig met beide benen op de bouwgrond staan. De woningmarktgekte heeft ook de nieuwbouwmarkt bereikt. Steeds vaker verkopen projectontwikkelaars nog te bouwen woningen aan de hoogste bieder. Woningzoekenden schrijven in ver boven de kostprijs, enkel op basis van een aantal vierkante meters en de locatie. Ontwikkelende aannemers starten met bouwen met enorme winsten in het vooruitzicht. Los van de ethische vraag die ik heb bij verkopen bij opbod, is het geen gezonde strategie om voor snelle winst te gaan. Na een periode van een diepe crisis, waarin veel bouwbedrijven kopje ondergingen of - met dagelijks stijgende kostprijzen - nog altijd de naweeën voelen, is het bedrijven alleen nauwelijks kwalijk te nemen. Toch zijn er andere manieren, duurzamer ook, voor hogere winst. De weg naar duurzaam succesvol ondernemen is de weg van BIM en faalkostenreductie.

Het reduceren van de faalkosten heb je als bouwbedrijf grotendeels in eigen hand. In tegenstelling tot kostprijzen, grillige marktbewegingen en politieke besluiten. De faalkosten van een aannemer worden traditioneel geschat op zo’n 10%. En die kosten worden meestal al even traditioneel mee gecalculeerd, waarbij dat percentage in de bouwpraktijk vaak overschreden wordt. Er zijn weinig andere sectoren waar een dergelijk percentage niet hoog op de bestuurlijke agenda zou staan. De top-10 aannemers houdt onderaan de streep gemiddeld 3% rendement over. Ook een percentage dat hoog op diezelfde bestuurlijke agenda zou staan. Als zorgpunt welteverstaan.

FAAL-VOORKOMEND VIRTUEEL BOUWEN

Veel bouwprojecten worden nog altijd op de traditionele manier aanbesteed. Dat proces kent een lineaire structuur die niet efficiënt en kostbaar is. BIM biedt inzicht voor het sneller, economischer en duurzamer creëren van bouwprojecten. Alle ketenpartners werken integraal samen en alle gegevens in iedere fase (ontwerp, bouw en beheer) worden opgenomen in het BIM model of daaraan gelinkt. Voordat de bouw van start gaat, worden alle gebouwelementen met hun eigenschapen en relaties vastgelegd.

Met BIM neem je in een vroeg stadium al ontwerpbesluiten, detecteer je problemen èn los je die problemen op, vóór aanvang van de bouw. En met name het terugbrengen van de faalkosten en een daarmee gepaard gaand korter bouwproces leiden tot hogere winst. Met BIM werk je efficiënter en duurzamer en bespaar je kosten. En dat is dan wel weer een gezonde strategie voor winstgevendheid.

Communiceren is in de traditionele bouw ook een lineair proces, met issues die makkelijk over de schutting worden gegooid. BIM biedt voor bouwteams binnen de keten een uitstekende oplossing in de vorm van een integraal communicatieplatform. De beweging is van faal-oplossend traditioneel bouwen naar een faal-voorkomend virtueel bouwen, met een cruciale rol voor communicatie tussen de ketenpartners.

CIRCULAIR BOUWEN LOONT

In deze blog nodig ik uit tot winstverhoging op een duurzame manier, een die uitgaat van eigen kracht, een die minder afhankelijk maakt van marktbewegingen: het reduceren van faalkosten door te BIMmen. Ik begrijp maar al te goed dat dit preken voor eigen parochie lijkt, als ontwikkelaar en leverancier van BIM software. Toch is dit bovenal een morele oproep. Wij hebben als sector een verantwoordelijkheid naar een toekomstbestendige wereld zonder afval. Faalkosten van 10% zijn dan lastig te verklaren, zeker als er tools beschikbaar zijn om de faalkosten eenvoudig omlaag te brengen.

De bouw is op dit moment de snelst groeiende economische sector in ons land. De bouw groeit krachtig en dat geeft ons een zekere verantwoordelijkheid. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) noteerde met 5% meer productie tot een volume van 63,3 miljard een forse groei voor 2017. En ook voor 2018 tekent zich - vooral geremd door tekorten in productiecapaciteit en grondstoffen - een stevige groei af met 4,5%.

Kiezen voor opportunistisch bouwen, de vruchten plukken en vet op de botten krijgen ligt voor de hand. Alleen hoeven we niet te kiezen tussen een ogenschijnlijke kostbare route van verantwoorder bouwen of een strategie van de markt afschuimen voor aantrekkelijke winstpercentages. Het BIM-mes snijdt namelijk aan twee kanten; het zijn geen tegenstrijdige economische waarden. De weg van BIM en faalkostenreductie gaat nou eenmaal gepaard met een gezonde winstontwikkeling. Win-win.

 

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Pluk de vruchten

Begin vandaag nog met het opbouwen van een circulaire samenleving, door lid te worden van Madaster.

Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image Vacatures
26-09-2022

Ben jij de Junior Product Manager die we zoeken?

Lees meer
madaster-image Persberichten
06-09-2022

EPEA en Madaster vereenvoudigen het meten van circulariteit binnen de gebouwde omgeving

Lees meer
madaster-image Nieuws
26-06-2022

Fiscaal subsidievoordeel met een materialenpaspoort

Lees meer