Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Log in
Terug
Nieuws 19 oct 2021

HOUSEFUL PROJECT adopteert materialenpaspoort

HOUSEFUL PROJECT adopteert materialenpaspoort

HOUSEFUL Project adopteert materialenpaspoort

De huisvestingssector van de EU is verantwoordelijk voor slechts 9% van het bbp, maar gebruikt 50% van de gewonnen materialen, 40% van de beschikbare energie en 30% van de watervoorraden. En veroorzaakt ondertussen 30% van het totale afval en 35% van de broeikasgasemissies. Geen twijfel mogelijk dat projecten als HOUSEFUL nodig zijn!

HOUSEFUL, gelanceerd in 2018, is een Europees project met een 14-koppig team. Ze hebben een set van 11 circulaire oplossingen samengesteld met hulp van belanghebbenden in de huisvesting. Deze oplossingen hebben betrekking op het circulaire beheer en efficiënt gebruik van water, afval, energie en materiële hulpbronnen voor alle fasen van de levenscyclus van Europese gebouwen. Het project combineert de oplossingen zorgvuldig in een systemische dienst, die de naam "Houseful Service" draagt en waar het materialenpaspoort onderdeel van is. Samen met BIM draagt het paspoort bij aan verhoging van de productiviteit en efficiëntie in de gebouwde omgeving. Belanghebbenden zullen zo in staat zijn om betere beslissingen te nemen in de gehele waardeketen - van ontwerp, bouw en exploitatie tot onderhoud en sloop. HOUSEFUL is van plan het materialenpaspoort in te voeren in elk van haar Frontrunner-gebouwen om gegevens te verkrijgen en te delen voor replicatiedoeleinden. We zijn er erg trots op dat het Madaster materialenpaspoort onderdeel zal zijn van de circulaire oplossingen die op het toekomstige HOUSEFUL portaal worden aangeboden.

Meer informatie over het HOUSEFUL project (Engelstalig).

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Pluk de vruchten

Begin vandaag nog met het opbouwen van een circulaire samenleving, door lid te worden van Madaster.

Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image Nieuws
11-11-2022

Thomas Rau ontvangt prestigieuze ULI Germany Urban Innovation Award

Lees meer
madaster-image Persberichten
28-10-2022

100.000 Kilometer leidingen circulair in 2050

Lees meer
madaster-image Blogs
27-10-2022

Stage lopen bij Madaster

Lees meer