Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Terug
Blogs 21 mei 2024

Maak circulair bouwen financieel haalbaar

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling die ondernemers stimuleert om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en het realiseren van duurzame gebouwen. Subsidiespecialist Van Draeckeburgh helpt ondernemers bij het creëren van maximale financiële ruimte om circulair bouwen mogelijk te maken.

MIA Circulair Bouwen

Bij investeringen in circulaire utiliteitsgebouwen, industriegebouwen of huurwoningen komen de bouwkosten in aanmerking voor MIA Circulair Bouwen. Mitchell Gmelich, directeur van Van Draeckeburgh, legt uit: “De investeringsaftrek bedraagt 45% van de subsidiabele kosten. De investeringsaftrek kan in mindering gebracht worden op het fiscale resultaat van de onderneming. Dit levert netto ongeveer 9% voordeel op van de bouwkosten. Let wel, het fiscale voordeel mag niet meer bedragen dan 30% van de meerkosten voor een circulair gebouw. Voor middelgrote en kleine ondernemingen mag dit respectievelijk 50% en 60% bedragen.”

Milieulijst

Dit jaar is het totale budget voor MIA € 192 miljoen. Het loont dus de moeite om te controleren of jouw milieuvriendelijke investering(en) op de milieulijst 2024 staan. Hier staan ook investeringen op die vaak verder gaan dan de wet voorschrijft zoals een materialenpaspoort. Dankzij BIM-integratie kan Madaster je eenvoudig voorzien van een materialenpaspoort, een van de investeringen om in aanmerking te komen voor de MIA.

MPG

Volgens Gmelich is de milieuprestatie van een utiliteits-of woongebouw een belangrijke voorwaarde die is verbonden aan de code van MIA Circulair. “Uit een MPG-berekening moet blijken dat een woongebouw een milieuprestatie kent welke, afhankelijk van de omvang en het type gebouw, maximaal € 0,50 is aflopend tot € 0,38 per m2 per jaar. Bij industriegebouwen geldt een eis van € 0,30 per m2 per jaar. Deze MPG dient te worden opgesteld conform de Bepalingsmethode Bouwwerken versie 1.1 (april 2021).”

Gebruikers van Madaster in het voordeel

Madaster is door de Nationale Milieudatabase (NMD) gevalideerd als officieel rekeninstrument voor Milieuprestatie Gebouwen (MPG)-berekeningen. Dit maakt dat gebruikers van het Madaster-platform eenvoudig erkende MPG-berekeningen kunnen maken om in te zetten voor de aanvraag van de MIA.

Door gebruik te maken van de MIA kan een deel van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst, wat leidt tot een verlaging van de belastingdruk. Dit maakt duurzame investeringen financieel een stuk aantrekkelijker!

Where are you located?