Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Terug
Blogs 28 mei 2024

Materiaal-inventarisatie als startpunt voor hoogwaardig hergebruik

Het is algemeen bekend dat voor de sloop van een gebouw vaak een materiaalinventarisatie wordt uitgevoerd om zicht te krijgen op de bouwmaterialen die vrijkomen. Handig voor de verkoop en het voorkomt dat materialen en producten eindigen op de afvalberg. Een materiaalinventarisatie wordt tegenwoordig echter steeds vaker toegepast.

Vanaf de planning en inkoopfase tot aan de voltooiing van een project. Niet zo gek, want het biedt tal van voordelen voor bouwbedrijven, waaronder kostenbesparingen, verbeterde efficiëntie, kwaliteitsborging en naleving van wet- en regelgeving. Is iedereen dan nu druk in de weer met Excel en een camera voor het uitvoeren van materiaalinventarisaties? Die tijd is volgens Jaco Poppe (commercieel directeur Fuse Solutions), Bert Hol (projectleider BOOT) en Celina van Kruistum (technisch adviseur BOOT) al lang voorbij.

Circulariteit de norm

Bert Hol is als projectleider bij organiserend ingenieursbureau BOOT al meer dan zes jaar nauw betrokken bij verschillende soorten circulaire sloop- en bouwprojecten, variërend van klein tot groot, eenvoudig tot complex en van residentieel tot commercieel. Terwijl hij vroeger opdrachtgevers vaak nog moest overtuigen van het belang van circulariteit bij een project, is dat tegenwoordig wel anders. “Ik krijg nu al vrij snel de vraag hoe circulariteit geïmplementeerd kan worden. Opdrachtgevers vragen bijvoorbeeld ook veel vaker expliciet om een materialenpaspoort. Wij starten dan met een nauwkeurige materiaalinventarisatie zodat snel inzichtelijk wordt wat zich waar bevindt. Door een koppeling met bijvoorbeeld Madaster levert dat, naast een materialenpaspoort, veel waardevolle informatie op zodat wij onze opdrachtgevers kunnen voorzien van een inclusief duurzaam advies.” Van Kruistum bevestigt dit. “Behalve informatie over het type materialen, krijgen we ook inzicht in de milieu-impact en de losmaakbaarheid. Dat geeft sturing in wat mogelijk is en helpt onze opdrachtgevers beter onderbouwde keuzes te maken.”

Fuse Circulair app

De tijd dat Hol een excel bestand gebruikte voor het maken van materiaalinventarisaties ligt inmiddels ver achter hem. Vijf jaar om precies te zijn, want toen kwam Fuse Solutions met de Fuse Circulair app op de markt.

Volgens Jaco Poppe de oplossing voor het automatiseren van materiaalinventarisaties. “De app is NL-SfB- gecodeerd en ingericht conform Stabu en RAW-systematiek wat maakt dat de app gestandaardiseerde data levert. Door een koppeling met Madaster is de app ook heel geschikt om een kwalitatief hoogstaand gebouwpaspoort te genereren. En dankzij de koppeling met een marktplaats zoals Insert kunnen materialen eventueel ook meteen verhandeld worden. In feite is de app vooral geschikt voor next level partijen in de sector.” Poppe doelt niet alleen op ingenieurs- en adviesbureaus. “Ook architectenbureaus die verbouwingen en renovaties voorbereiden en het totaal in Madaster willen plaatsen, bijv. voor een BREEAM-certificering, hebben baat bij gebruik van de app. Naast bedrijven die circulaire materialen verhandelen en gemeentes en gebouweigenaren die hun vrijkomende materialen zelf willen hergebruiken.”

Hol geeft aan dat een materiaalinventarisatie met behulp van de app een flinke tijds- en kostenbesparing oplevert. “Wij lopen nu met een tablet door een pand en kunnen binnen een vrij kort tijdsbestek zorgvuldig in kaart brengen welke materialen zich waar bevinden, of ze losmaakbaar zijn en wat de CO2 impact is. Dat is niet te vergelijken met de tijd toen we nog materiaalinventarisaties uitvoerden met behulp van een excel-bestand. Zoiets kost echt dagen werk.”

Circulaire ambities realiseren

Hergebruik komt steeds hoger op de agenda te staan bij bouwbedrijven. Vanuit intrinsieke motivatie of gedreven vanuit wet- en regelgeving, want de Europese Unie legt met haar doelstellingen de lat steeds hoger. In 2050 wil de Europese Unie als geheel klimaatneutraal zijn, in 2040 een CO2-reductie behalen van 90% en in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990 (Fit for 55-pakket). Dat is ook terug te zien in nationale certificeringssystemen en specifieke eisen voor aanbestedingen. Rapportages worden belangrijker dan ooit in de reis naar verduurzaming.

Volgens Van Kruistum is data het sleutelwoord. “Hoe meer aantoonbare informatie we hebben over materialen bij een te bouwen of reeds gebouwd object, hoe beter we duurzame keuzes kunnen maken wat hergebruik weer in de hand werkt. Daar komt bij dat koppelingen met systemen de data steeds nauwkeuriger maakt. Ik hoef de informatie niet meer overal vandaan te halen. Zo kan ik nu met dezelfde input zowel een materialenpaspoort als een gevalideerde MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) -berekening maken in Madaster. Wanneer deze twee producten ook nog eens aan elkaar gekoppeld worden, is slim ontwerpen vanuit Madaster helemaal een fluitje van een cent. Het is de database van de toekomst.”

Where are you located?