Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Terug
Blogs 14 dec 2022

Rapportageverplichtingen overeenkomstig de EU-Taxonomie

Rapporten spelen een steeds belangrijkere rol in het kader van de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten. Onze productmanager David Parker stipte dit vorig jaar aan in zijn blog “Madaster, an EU Taxonomy-aligned registry to achieve a circular built environment”.
Volgens versie 1.0 van deze taxonomie bestaat de belangrijkste taak van Madaster uit het leveren van documentatie over de circulaire economie en klimaatmitigatie door inzicht te verschaffen in materiaalinput/output en de volledig in gebouwen geïntegreerde emissies in levenscyclusanalyses (LCA’s). Daarnaast speelt Madaster een rol in het documenteren van preventie van verontreiniging en bescherming van ecosystemen door respectievelijk het gebruik van toxische stoffen en de koolstofopslag in hout te registreren. Wat is momenteel de status van deze EU-taxonomie? En hoe kunnen we ons goed voorbereiden op wat nog gaat komen? Onze Product Manager David Parker beantwoordt een aantal veelgestelde vragen.

Zitten we nog steeds in de 1.0-versie van de EU-taxonomie?

In het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest, maar de eerste versie van de EU-taxonomie moet nog worden afgerond. Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn er voor de milieudoelstellingen “klimaatmitigatie” en “klimaatadaptatie” definitieve eisen opgesteld, en zijn er concepten geformuleerd voor de “circulaire economie”. Voor deze drie (van de zes) milieudoelstellingen zijn ook DNSH (d.w.z. “breng geen ernstige schade toe”) criteria vastgesteld, die de mogelijke richting aangeven van de overige drie milieudoelstellingen. In wezen is de helft van de eisen van de EU-taxonomie helder gedocumenteerd en is voor de andere helft een duidelijke focus in kaart gebracht.

Wanneer zal de EU-taxonomie in de hele Europese Unie van toepassing zijn?

De EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) werd in maart van 2021 wettelijk vastgesteld, hetgeen bepaalde EU-bedrijven verplicht tot openbaarmaking van hun deel van de economische activiteiten die substantieel bijdragen aan ten minste één van de zes milieudoelstellingen. Op dit moment zijn slechts twee van de zes milieudoelstellingen (nml. die voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie) geaccepteerd door de Europese Commissie. Deze twee zijn op 1 januari 2022 tot wet verheven via de EU-taxonomie “Gedelegeerde Klimaatwet van de EU”. De overige vier milieudoelstellingen zullen waarschijnlijk in 2023 tot wet worden verheven. De taxonomie is dus al actief en nu is het tijd voor de markt om te reageren.

In hoeverre zal de EU-taxonomie gevolgen hebben voor Europese bedrijven?

De SFDR verplicht alle ondernemingen met meer dan 500 werknemers om over te gaan tot bekendmaking van hun percentage aan omzet, kapitaaluitgaven (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) dat substantieel bijdraagt aan ten minste één van de zes milieudoelstellingen. Hetzelfde geldt voor financiële marktpartijen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Bovendien is het waarschijnlijk dat overheidsinstanties de eisen van de EU-taxonomie zullen opnemen in de aanbestedingsdocumenten van door de overheid gefinancierde projecten. Het belangrijkste om te onthouden is dat de EU-taxonomie alleen vereist dat bedrijven hun activiteiten transparant inzichtelijk maken, maar niet dat zij aan een bepaald niveau van duurzaamheid dienen te voldoen. Met openbare bekendmakingen waarin het percentage taxonomisch afgestemde activiteiten wordt vermeld kan de markt de werkelijke mate van duurzaamheid van bedrijven en fondsen beoordelen en vergelijken.

Hoe kunnen Europese bedrijven zich voorbereiden op naleving van de EU-taxonomie?

Bedrijven die aan de EU-taxonomie moeten voldoen, moeten de technische screeningcriteria bekijken voor iedere economische activiteit die het bedrijf uitvoert. Zodra zij deze vereisten begrijpen, kunnen zij beoordelen welke van hun activiteiten zij in overeenstemming moeten brengen met de taxonomie en kunnen zij beginnen met de aanpassing van de betreffende processen. Ten slotte zullen bedrijven waarschijnlijk nieuwe documentatie- en rapportagetools moeten gebruiken om de informatie zó te genereren dat deze voldoet aan de eisen van de EU-taxonomie.

Hoe bereidt Madaster zich hierop voor?

Madaster houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de ontwikkeling van de technische screeningscriteria van de EU-taxonomie, waarin duidelijke en meetbare eisen worden gesteld aan nieuwbouw-, renovatie- en sloopprojecten. Op basis van de gepubliceerde vereisten zijn er al nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het Madaster Platform die klanten in staat stellen om geïntegreerde emissies te rapporteren in levenscyclusanalyses (LCAs) en de milieugegevens en circulaire materiaalinputs en -outputs in kaart te brengen via het Madaster materialenpaspoort. In 2023 zal het platform de resterende benodigde functionaliteiten ontwikkelen om een gestroomlijnde taxonomie-rapportage en -naleving mogelijk te maken voor vastgoedeigenaren en -beheerders. Zoals bij alle nieuwe platformontwikkelingen is ook de voortdurende betrokkenheid van de klant van vitaal belang om zo een uitzonderlijk product te kunnen leveren.

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Ontdek hier meer over het gebruik van ons platform

Maak gebruik van Madaster en begin met partnerschap en/of abonnement

Madaster platform

1

Stap 1

 • Partnerschap

  Ons partnermodel biedt begeleiding, ondersteuning en training en stelt je in staat ons ecosysteem te benutten via marketing en netwerkevents.

 • Abonnement

  Ons abonnementsmodel biedt je toegang tot ons platform.

 • Demo

  Vraag een demo aan om kennis te maken met ons platform.

 • Ons partnermodel biedt begeleiding, ondersteuning en training en stelt je in staat ons ecosysteem te benutten via marketing en netwerkevents.
 • Ons abonnementsmodel biedt je toegang tot ons platform.
 • Vraag een demo aan om kennis te maken met ons platform.
2

Stap 2

 • Small

  Gebruiker 1

  Object 1

  Ondersteuning Digitaal

  Training Open training

  Marketing Profiel op website

  € 3.500 / jaar* *

 • Medium

  Gebruiker 1

  Object 1

  Ondersteuning + support desk

  Training + inhouse training & business workshop

  Marketing + showcase project

  € 5.500 / jaar *

 • Large

  Gebruiker 1

  Object 1

  Ondersteuning + custom support

  Training + training op maat

  Marketing + blog in nieuwsbrief

  € 8.500 / jaar *

 • € 3.500 / jaar* *

 • € 5.500 / jaar *

 • € 8.500 / jaar *

 • Madaster abonnement

  Aanbevolen voor experts die direct willen beginnen met uploaden en die zelfstandig aan de slag willen met Madaster. Het abonnement komt inclusief één persoonsgebonden gebruiker en één actief object/ gebouw.

  € 900 / jaar *

 • Particulier abonnement

  Aanbevolen voor particuliere huiseigenaren die gebruik willen maken van Madaster. Ook voor studenten die circulaire scenario’s of een gebouwpaspoort willen creëren voor onderzoek.

  € 19,95 / jaar *

 • Producenten

  Producenten kunnen hun productportfolio gratis op Madaster registreren als de productgegevens met alle gebruikers worden gedeeld. Voor ondersteuning is een Partnership nodig.

  € 0 / jaar *

 • Aanbevolen voor experts die direct willen beginnen met uploaden en die zelfstandig aan de slag willen met Madaster. Het abonnement komt inclusief één persoonsgebonden gebruiker en één actief object/ gebouw.

  € 900 / jaar *

 • Aanbevolen voor particuliere huiseigenaren die gebruik willen maken van Madaster. Ook voor studenten die circulaire scenario’s of een gebouwpaspoort willen creëren voor onderzoek.

  € 19,95 / jaar *

 • Producenten kunnen hun productportfolio gratis op Madaster registreren als de productgegevens met alle gebruikers worden gedeeld. Voor ondersteuning is een Partnership nodig.

  € 0 / jaar *

Neem contact met ons op

+31 (0)85 060 1242
Maandag – vrijdag, 08:30 – 18:00

info@madaster.nl

De Groene Afslag
Amersfoortsestraatweg 117
1251 AV, Laren
Nederland

Wat zit er in voor mij?

Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image
21-05-2024 Blogs

Maak circulair bouwen financieel haalbaar

Lees meer
madaster-image
06-05-2024 Publicaties

Voer eenvoudig je eerste MPG-berekening uit

Lees meer
madaster-image
18-04-2024 Persberichten

Madaster nu gevalideerd als gecertificeerd rekeninstrument voor MPG-berekeningen

Lees meer

Where are you located?