Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Log in
Terug
Nieuws 8 mar 2020

TRIODOS BANK: EEN MATERIALENBANK

TRIODOS BANK: EEN MATERIALENBANK

TRIODOS BANK: EEN MATERIALENBANK

In het najaar van 2019 is het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank opgeleverd en in gebruik genomen. Voor architectenbureau RAU alweer het derde hoofdkantoor voor Triodos Bank, wiens groei laat zien dat duurzaam ondernemen economisch heel verantwoord kan zijn. Het eerste hoofdkantoor, eind jaren negentig in gebruik genomen, kenmerkte zich door het hergebruik van bakstenen, afkomstig uit een gesloopte school en toen nog gratis beschikbaar. Inmiddels zijn hergebruikte bakstenen de meest kostbare metselstenen geworden. Voor het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank is deze strategie verder uitgewerkt: toekomstig hergebruik, door een re-montabele bouw en daarmee waarde behoud, is leidend geweest in het ontwerp en de uitvoering.

Niet bakstenen maar hout is het materiaal geworden dat het nieuwe hoofdkantoor haar esthetische-, en toekomstige waarde geeft. Het door JP van Eesteren gebouwde kantoor, ook wel de houten kathedraal genoemd, is ontwikkeld door JOIN, een joint venture tussen Triodos Bank en EDGE als ontwikkelende partijen. In een integrale samenwerking tussen alle partijen gedurende het ontwikkel- en bouwproces, is het vereiste materialenpaspoort ontwikkeld in Madaster. Voor iedereen was het de eerste keer dat een dergelijke registratie van materialen en producten op zo’n grondige manier werd gedaan en dit is aangegrepen om gezamenlijk een leerproces in te gaan om het hele proces van registratie zo goed mogelijk te leren kennen en een zo hoog mogelijke kwaliteit van informatie te registreren.

Onder leiding van Imardo de Blok van EDGE heeft JP van Eesteren als hoofdaannemer de regisserende rol op zich genomen. Tesamen met Bosman Bedrijven als installateur hebben de BIM regisseurs van JP van Eesteren alle nodige IFC bestanden van de onderaannemers en leveranciers georganiseerd, met de nodige kwaliteit aan informatie om een goed materialenpaspoort aan Triodos Bank als opdrachtgever te kunnen overhandigen.

Het leerproces speelde zich op alle niveaus af, en met vallen en opstaan zijn uiteindelijk de doelen bereikt. Met name de onbekendheid van het proces speelde in het begin aan rol. Ook het verzamelen van de juiste informatie en IFC bestanden van de onderaannemers was in dit grote project een aanzienlijke hobbel die genomen moest worden, en genomen is! Zo hebben de ervaringen van Jeroen Koomen en Rob van de Ent van JP van Eesteren ertoe geleid dat er een duidelijk stappenplan is gekomen, dat een efficiënt proces borgt waarin de informatie wordt opgehaald en kan worden ingevoerd in Madaster.

Voor EDGE was het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank het eerste grote project waarmee een materialenpaspoort in Madaster is opgeleverd en waarbij het proces aangestuurd kon worden.

EDGE heeft hele duidelijk ambities op het gebied van Circulariteit uitgesproken waarmee zij de markt willen overtuigen van deze noodzakelijke stap. Materialenpaspoorten voor elk gebouw, geregistreerd in Madaster, zijn daar een vast onderdeel van. De volgende projecten staan al op stapel, waaronder het nieuwe Rijkskantoor in Eindhoven, EDGE Amsterdam West in Amsterdam Sloterdijk en project Valley in Amsterdam Zuid. Daarnaast is het materialenpaspoort van EDGE Olympic Amsterdam al te vinden op het platform van Madaster.

Voor Triodos Bank is hergebruik van materialen, en het waardebehoud van investeringen, een kernwaarde in de ontwikkeling van hun nieuwe hoofdkantoor. De architectuur- en duurzaamheidsprijzen die het de afgelopen tijd heeft mogen ontvangen, geven aan dat dit principe kan leiden tot hoogwaardige architectuur. Architectuur die circulaire bouwprincipes heeft omarmd. Architectuur die tot stand komt door een intensieve samenwerking in de keten, van opdrachtgever en ontwikkelaar tot en met de onderaannemers en leveranciers. Architectuur als platform voor innovaties, voor leerprocessen en kennisontwikkeling, was een van de uitgangspunten van RAU, EDGE en Triodos Bank tijdens de gehele ontwikkeling. Zodoende zorgt het leerproces dat dit project bij de betrokken partijen als EDGE, JP van Eesteren, Bosman Bedrijven en vele anderen nu al in gang heeft gezet tot het beantwoorden van deze oorspronkelijke gedachte.

 

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Pluk de vruchten

Begin vandaag nog met het opbouwen van een circulaire samenleving, door lid te worden van Madaster.

Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image Nieuws
11-11-2022

Thomas Rau ontvangt prestigieuze ULI Germany Urban Innovation Award

Lees meer
madaster-image Persberichten
28-10-2022

100.000 Kilometer leidingen circulair in 2050

Lees meer
madaster-image Blogs
27-10-2022

Stage lopen bij Madaster

Lees meer