Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Terug
Blogs 24 apr 2024

Wat is Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) en hoe werkt het?

De bouwsector heeft een aanzienlijke impact op het milieu, vanwege de energie die nodig is voor de productie van bouwmaterialen, transport, en de emissies tijdens de constructie. Daarom is het essentieel om de milieu-impact van gebouwen te beoordelen en minimaliseren. Hiervoor wordt de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) -berekening ingezet.

Wat is MPG?

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een essentiële berekening die de milieubelasting van alle gebruikte bouwmaterialen meet en daarmee een belangrijke indicator voor de duurzaamheid van een gebouw. Een lagere MPG-waarde staat voor een duurzamer gebruik van materialen, wat cruciaal is zowel in het ontwerpproces als in de naleving van wettelijke vereisten bij bouwaanvragen.

Hoe wordt MPG berekend? 

De MPG maakt gebruik van LevensCyclusAnalyse (LCA) berekeningen voor materialen en producten. Deze analyses worden uitgevoerd door gekwalificeerde experts en vastgelegd in de Nationale Milieudatabase, die beheerd wordt door Stichting NMD. Hierbij worden alle milieubelastingen van materialen samengevoegd tot één indicator: de schaduwkosten. Dit zijn de kosten die nodig zijn om de milieuschade, veroorzaakt door het materiaalgebruik, te compenseren. 

Voor wie is MPG relevant? 

Momenteel is de MPG verplicht voor iedereen die een omgevingsvergunning aanvraagt voor kantoorgebouwen groter dan 100 m² of voor nieuwbouwwoningen. Vanaf januari 2025 worden de eisen aangescherpt en uitgebreid naar andere gebouwtypen.

Daarnaast is de MPG van belang voor iedereen die inzicht wil in het milieu-effect van een gebouw en hierover wil rapporteren in het kader van duurzaamheid. 

MPG-berekeningen zullen naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen voor de gehele sector.

Madaster en MPG-berekeningen 

Madaster vereenvoudigt het proces van een MPG-berekening door automatisering. Alle materialen in een ontwerp worden geïdentificeerd, gekwantificeerd en gekoppeld aan de Nationale Milieudatabase. Dit gebeurt via een directe koppeling met actuele 3D-CAD bestanden (via IFC), wat aanzienlijke tijdswinst en gebruiksgemak oplevert. Tijdens het hele ontwerpproces, van initiatief tot uitvoering, biedt Madaster direct inzicht in de milieuprestatie van het gebouw. Aanpassingen kunnen tijdens het ontwerpproces worden gemaakt en bij een definitief ontwerp kan met één druk op de knop een officieel MPG-rapport worden gegenereerd voor de omgevingsvergunning. 

Integratie van verschillende databronnen 

Madaster integreert verschillende databronnen zoals IFC en Excel, die samengevoegd worden tot één databron. Dit maakt het mogelijk om met alle ontwerppartijen samen te werken aan een actueel en gezamenlijk MilieuPrestatie-rapport. Elke discipline, zoals architecten en constructeurs, kan zijn eigen bijdrage leveren, wat leidt tot een integrale benadering van de milieuprestatie. 

Koppeling tussen MPG-rapport en Materiaalpaspoort 

Een belangrijk voordeel van Madaster is dat de databronnen, gebruikt voor het MPG-rapport, ook ingezet kunnen worden voor het vervaardigen van een materiaalpaspoort. Dit resulteert niet alleen in tijdswinst maar ook in een consistente weergave van gegevens tussen beide rapporten. 

Madaster biedt dus een krachtige oplossing voor het beheren en optimaliseren van de milieuprestatie van gebouwen. Dit werkt slim ontwerpen en hergebruik in de hand en brengt ons weer een stap dichter bij een circulaire bouweconomie.

Where are you located?