LEVERT HET MATERIALENPASPOORT WINST OP VOOR DE ZORG?

Stel dat een zorginstelling voor een van haar gebouwen, of meerdere gebouwen, een materialenpaspoort bij Madaster laat registreren, wat levert dat dan op?

Voor het materialenpaspoort is een BIM tekening van het gebouw nodig. Bij registratie in Madaster wordt een paspoort gemaakt van alle materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Glas, kozijnen, hout, leidingen, stenen, pijpen enz. Daarbij wordt een waarde bepaald van deze materialen.

De waarde van het materialenpaspoort voorkomt dat een gebouw afgeschreven behoeft te worden naar nul vanwege het feit dat het paspoort een waarde vertegenwoordigd van 10 à 20 %. Met een materialenpaspoort in de hand kan de Raad van Bestuur in gesprek gaan met:

  • de accountant of er boekhoudkundig financiële ruimte ontstaat voor de zorginstelling;
  • de huisbankier over de vraag of het materialenpaspoort meer zekerheid biedt dan alleen de waarde van de locatie en het gebouw;
  • de verzekeraar over de vraag welk effect het materialenpaspoort heeft op het contract.

Andere effecten zijn:

  • Bij sloop van een zorggebouw zou de sloper de zorginstelling een bedrag moeten vergoeden gelijk aan de waarde van het materialenpaspoort.
  • Voor de bouwers betekent het dat men deze materialen weer kan gebruiken voor nieuwbouw.
  • Het feit dat materialen aan het eind van het gebruik (bij sloop) waarde vertegenwoordigen heeft direct effect op de criteria bij nieuwbouw. We gaan voordenken in plaats van nadenken.

Als de zorgsector collectief zou besluiten materialenpaspoorten voor haar gebouwen te registreren is het effect in de keten enorm. Madaster beschikt in dat geval over een aanzienlijke registratie van materialen en zorginstellingen kunnen boekhouding de nodige financiële ruimte creëren. Waardevermeerdering van zeldzame grondstoffen zoals koper is in bovenstaand verhaal nog niet meegenomen.

Conclusie: om de positieve effecten van het materialenpaspoort te onderzoeken en met elkaar nieuwe afspraken te maken, is een stakeholderdialoog nodig. Een bijeenkomst met alle direct betrokkenen zoals Raden van Bestuur van zorginstellingen, financiers, verzekeraars en accountants om met elkaar in gesprek te gaan over het effect van het materialenpaspoort voor de zorg! Op 20 september jl. zijn we als Triocare begonnen de discussie op te starten in samenwerking met de Provincie Friesland en geïnteresseerde zorginstellingen en hun partners. Vervolg van deze discussie is noodzakelijk.

Waarom schrijven we op?

Omdat onze planeet een gesloten systeem is, moeten wij verbranden van afval voorkomen. De huidige situatie laat zien dat als materialen hun identiteit verliezen het gezien wordt als afval. Door een identiteit aan materialen te geven, door het maken van een materialenpaspoort, voorkomen we dat het afval wordt.

Wat levert een materialenpaspoort op? Nieuwbouw gebaseerd op criteria van hergebruik en de levensloop van materialen leidt tot toekomstbestendige en slim ontwikkelde gebouwen die circulariteit ondersteunen.