Roadmap Circulair Bouwen Utrecht Region

Wat betekent een Roadmap Circulair Bouwen voor uw bedrijf? Met deze vraag is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region enkele maanden geleden gestart.

Er volgde deskresearch, een ecosysteemanalyse en interviews. Gedurende 5 missietafels heeft de ROM Utrecht Region met een groot aantal deelnemers – waaronder veel ondernemers – gewerkt aan vragen als: waar zitten de sterktes van het regionale bedrijfsleven, waar zien ondernemers kansen voor gezamenlijke waardecreatie, welke ambitie voor de regio past hier bij, wat is de route naar die toekomst en wat is nodig van betrokken stakeholders?

De opgehaalde beelden en routes vormden het startpunt voor een serie concrete uitwerkingen welke de ROM Utrecht op 10 juni deelde tijdens een online bijeenkomst. Martijn Oostenrijk was namens Madaster aanwezig bij dit event, samen met Paul Kok (IJssel Smart Industry), Gert van Vught (Sustainer Homes), Jim Teunizen (Alba Concepts) en Sebastian Hegeman (VolkerWessels). Gemist? Bekijk deze video’s op het YouTube-kanaal van ROM Utrecht Region.

VERTALEN »