Schiphol Trade Park in beeld

Bij de gebiedsinrichting van Schiphol Trade worden circulaire principes toegepast. Er wordt onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water.

In een tijd waarin de behoefte aan (logistieke) ruimte rondom Schiphol groeide, werden de plannen keer op keer bijgesteld om nieuwe inzichten en nieuwe kansen in te passen. Dat is een continue proces. Niet alleen leerzaam voor Schiphol Trade Park, maar ook voor Madaster en alle andere samenwerkingspartners.

Het streven is om samen met de betrokken ontwikkelaars, (landschaps-)architecten, gemeente en bewoners van Schiphol Trade Park het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te maken.

Bekijk de video ‘Schiphol Trade Park in beeld’

VERTALEN »