Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Terug
Blogs 16 feb 2024

90% CO2-REDUCTIE IN 2040: een noodzakelijke versnelling

Hoewel de doelstellingen voor 2030 en 2050 al een tijd bekend zijn, presenteerde de Europese Commissie op 6 februari jl. haar nieuwe klimaatdoel voor 2040: 90 procent minder CO2-uitstoot om de Parijsdoelstellingen te behalen. Hiermee bevinden we ons aan de onderkant van het wetenschappelijk advies (90-95% is noodzakelijk). De noodzaak voor directe actie is urgenter dan ooit tevoren.

Klimaatverandering als grootste kostenpost

In de afgelopen vijf jaar bedroeg de economische schade door klimaatverandering in de EU naar schatting 170 miljard euro – bijna de helft van de totale inkomsten van de Nederlandse overheid (402 miljard euro). Dit benadrukt dat negeren van klimaatverandering op lange termijn aanzienlijk duurder zal zijn dan nu proactief maatregelen nemen.

Focus op CO2-uitstoot in de bouwsector

Bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot is toe te schrijven aan de bouwsector, wat duidelijk maakt dat hier significante verbeteringen noodzakelijk zijn om in lijn te blijven met de Europese doelstellingen. Hoewel een derde van deze uitstoot voortkomt uit materiaalgebruik, wordt hierop nog weinig gestuurd. Met een gigantische woningbouwopgave in het vooruitzicht is het cruciaal om, naast energieneutraliteit, ook de impact van materiaalgebruik op CO2-uitstoot centraal te stellen.

Innovatieve oplossingen en inzicht als sleutel

Om de huidige problemen aan te maken, moet de bouwsector fundamenteel anders met haar materiaalgebruik omgaan. Een van de oplossingen om de materiaalgebonden CO2- uitstoot van nieuwbouwprojecten te verminderen is te kiezen voor bio-based bouwmaterialen. Het project Juf Nienke van onze partner Rau Architecten is hier een treffend voorbeeld van. Daarnaast draagt het hergebruiken of recyclen van bestaande bouwmaterialen en producten bij aan het verminderen van de noodzaak voor nieuwe productie, waardoor de CO2-uitstoot beperkt blijft. Door bijvoorbeeld de losmaakbaarheid van elementen inzichtelijk te maken, borgen we deze potentie tot hergebruik in de toekomst.

Sturen begint altijd bij inzicht. Inzicht in de CO2- footprint van je project, stelt je in staat deze te begrijpen en hierop te anticiperen. In Madaster faciliteren we dit bijvoorbeeld met de recent vernieuwde 3D-viewer waarmee snel inzichtelijk wordt welke gebouwonderdelen positief of negatief bijdragen aan de materiaalgebonden CO2- uitstoot van een project. Ook is het mogelijk om in Madaster verschillende scenario-analyses te maken om bepaalde ontwerpkeuzes met elkaar te kunnen vergelijken.

Inzicht is de eerste stap naar verandering. Door inzicht te krijgen in de CO2-footprint van projecten, kunnen we deze begrijpen en erop anticiperen. Madaster ondersteunt dit met tools zoals de vernieuwde 3D-viewer, die snel inzicht biedt in de bijdrage van gebouwonderdelen aan de CO2-uitstoot. Ook biedt Madaster de mogelijkheid voor scenario-analyses, om verschillende ontwerpkeuzes tegen elkaar af te wegen.

Het is mooi om te zien dat steeds meer organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om daadwerkelijk hun footprint in kaart te brengen en hierop te sturen. Een goed voorbeeld hiervan is woningcorporatie Staedion, die Madaster onder andere gebruikt om inzicht te krijgen in hun CO2-footprint.

Benieuwd hoe Madaster jou kan helpen om beter te sturen op de materiaalgebonden CO-2 uitstoot? Neem vrijblijvend contact met mij op via sander.beeks@madaster.com.

Sander Beeks

Partnership Manager Madaster Netherlands

Where are you located?