MADASTER – HET MATERIALEN KADASTER

Wat is Madaster?


Madaster is het kadaster voor materialen. In dit online platform worden gebouwen geregistreerd inclusief de materialen en producten die zich er in bevinden. Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in gebouwen en constructies maakt hergebruik eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval. Ieder gebouw wordt een depot van materialen.

Voor wie is Madaster?


Madaster is er voor eigenaren van vastgoed en infrastructuur én voor organisaties die eigenaren van vastgoed en infrastructuur bedienen, zoals aannemers, ontwikkelaars, architecten, ingenieurs, marktplaatsen en deconstructie of oogstbedrijven. Madaster ondersteunt haar gebruikers in het organiseren, beheren en benutten van data gedurende de volledige gebruiksduur van objecten.

Wat is het Materialenpaspoort?


Vanuit Madaster kan iedereen een beveiligd webbased paspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Het paspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en producten en geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest)waarde van een gebouw.

CIRCULAIR WERKEN VOOR EEN NIEUWE GENERATIE

 

We beschouwen de Aarde als een gesloten systeem waarbinnen geen verspilling mag plaatsvinden. Grondstoffen zijn gelimiteerd en schaars voorhanden. Om materialen oneindig beschikbaar te houden dienen ze geregistreerd en gedocumenteerd te worden. Door ze een identiteit te geven op het Madaster platform vormen ze een bron voor hergebruik en kan elk (bouw) object worden ontworpen en beheerd als een depot van materialen met een vastgestelde waarde.

HET MADASTER PASPOORT

 

Het Madaster Paspoort documenteert de identiteit van een gebouw of een object. Madaster omarmt de verschillende initiatieven om (inter)nationaal te komen tot richtlijnen en standaarden voor paspoorten of logboeken voor materialen, producten en gebouwen. Wij zorgen dat relevante data kan worden geregistreerd en gedocumenteerd, bij voorkeur geautomatiseerd vanuit BIM (Building Information Models) en gebruik makend van slimme connecties met diverse databronnen over producten en materialen (denk aan life cycle assessment of CO2 data), maar ook financiële bronnen (wat is de waarde van materialen) en databronnen over de gezondheid van materialen (toxiciteit).

ONZE ROUTE OP WEG NAAR INNOVATIE

 

Vanaf de start van ons platform in 2017 zijn we aan het vernieuwen, verbeteren en verbouwen. Innovatie is onze core business en dat doen we aan de hand van onze roadmap. Alle verbeteringen en toevoegingen zijn voor alle gebruikers in 1 keer beschikbaar en worden aangekondigd in onze release notes. Deze tref je, net zoals al onze technische documentatie – op onze platform documentatie site.

Roadmap 2022

Madaster zal haar partnerschappen met internationale en nationale databases, alsmede specifieke producentendatabases, blijven versterken. Met toegang tot meer data kan Madaster haar inzichten in circulariteit, losmaakbaarheid, embodied carbon en restwaarde verder vergroten.

Daarnaast start Madaster met de ontwikkeling van drie spannende nieuwe functies bestaande uit:

  • een track & trace functionaliteit voor producenten om te weten waar hun producten zich bevinden;
  • geaggregeerde materiaalrapportage binnen een door de gebruiker gespecificeerde geografische regio;
  • de lancering van de infrastructuurtool van Madaster.

Om de gebruikerservaring te verbeteren, ontwikkelt Madaster nieuwe 3D-analysetools, dashboards en gebruikersprofielen. Madaster gaat ook door met het verfijnen en verbeteren van de materiaalpaspoorten om een betere naleving van bouwcertificeringen van derden en lokale regelgeving te bereiken. Ten slotte stemt Madaster haar rapportages af op de criteria die zijn vastgesteld in de EU Taxonomy.

Madaster werkt samen met een grote verscheidenheid aan partners. Zoekt u ondersteuning bij het toepassen van Madaster of benieuwd naar wat onze partners voor u kunnen betekenen, maak gebruik van onze partnerassistent

Benieuwd naar onze partnermogelijkheden, licenties en tarieven, bekijk ons aanbod

​Wordt onderdeel van ons netwerk

LINKEDIN

Een goed netwerk is voor iedere professional van belang. Volg Madaster op LinkedIn wanneer u op de hoogte wilt blijven van de digitalisering in de bouw, de ontwikkelingen en toepassingen rondom materialenpaspoorten en de mogelijkheden om de transitie naar een circulaire (bouw)economie te versnellen.

Kijk mee met Madaster!

YOUTUBE

Leun even achterover en bekijk de video’s op het Madaster YouTube kanaal wanneer u meer wilt weten over wie we zijn en wat ons beweegt.

Snel op de hoogte?

TWITTER

Waarom veel woorden gebruiken als het ook kort en bondig kan? Volg Madaster op Twitter zodat we snel kunnen schakelen. Door actuele kwesties en ervaringen uit te wisselen kunnen we samen de transitie naar een circulaire economie versnellen.

NIEUWS

Een nieuwe samenwerking. Een nieuwe release. Een lancering in een ander land. Digitalisering in de bouw wint in rap tempo aan terrein. Logisch, want het maakt circulair ontwerpen en circulair bouwen zoveel makkelijker. Geen overbodige luxe, gezien de grote uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van klimaat, energie en grondstoffen.

BLOG

Regelmatig zetten professionals uit diverse sectoren hun gedachten voor ons online. Over hoe eenvoudig, of juist ingewikkeld het is om stappen te zetten richting een circulaire economie. Informerende of juist heel inspirerende verhalen.

📥 Platform CB’23

HET NEDERLANDS PLATFORM MET TE DOWNLOADEN (AANZET TOT) STANDAARDEN EN RICHTLIJNEN OVER CIRCULARITEIT IN DE GEBOUWDE OMGEVING.

 

📥 Level(s) – The European framework for sustainable buildings

LEVEL(S) IS EEN GEMEENSCHAPPELIJKE EUROPESE AANPAK OM DE DUURZAAMHEID VAN GEBOUWEN TE BEOORDELEN EN DAAROVER VERSLAG UIT TE BRENGEN.

 

📥 Circular Economy Reports

PUBLICATIES VAN DE ELLEN MACARTHUR FOUNDATION.

 

📥 Grensverleggende pioniers: Madaster

Een publicatie van een van de toonaangevende Nederlandse bouwondernemingen over de toepassing van Madaster.

📥 CRREM Risk Assessment Tool

HET CARBON RISK REAL ESTATE MONITOR (CRREM) RESEARCH PROJECT ANALYSEERT EN PUBLICEERT OVER DE IMPACT VAN ONZE CARBON FOOTPRINT OP VASTGOED INVESTERINGEN.
 

📥 9 principles for a circular economy

IN DIT UBA DOCUMENT WORDEN DE NEGEN PRINCIPES BESCHREVEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE. 

 

📥 Digitalisering in de bouw

WAT STAAT ONZE ECONOMIE TE DOEN? EEN OPINIESTUK VAN 4 TOONAANGEVENDE ORGANISATIES ACTIEF IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE EN DIGITALISERING.

 

📥 Building logbooks in Europe

WILT U MEER WETEN OVER PLATFORMS DIE GEBOUW-LOGBOEKEN EN PASPOORTEN ONDERSTEUNEN? DEZE ONDERZOEKSRAPPORTEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE ZIJN HET LEZEN WAARD.

Aanbevolen 

Leesmateriaal

VERTALEN »