Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Word een partner
Log in
Terug
Blogs 3 apr 2024

De weg naar verduurzaming: Navigeer met gemak door de richtlijnen

Het is inmiddels geen verrassing meer dat de bouwsector, verantwoordelijk voor bijna 40 procent van het energieverbruik en een derde van de CO2-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie enorm kan versnellen. Ook de Europese Unie legt met haar doelstellingen de lat hoog voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.

In 2050 wil de Europese Unie als geheel klimaatneutraal zijn, in 2040 een CO2-reductie behalen van 90% en in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990 (Fit for 55-pakket).

De normen voor de milieu- en energieprestatie van gebouwen worden aangescherpt en rapportageverplichtingen worden belangrijker dan ooit. Geen tijd te verliezen dus op onze reis naar verduurzaming. Maar waar moet je rekening mee houden? En wat kan Madaster voor jou betekenen?

De aanscherping van de normen heeft te maken met verschillende factoren, waaronder Europese wetgeving, nationale certificeringssystemen en specifieke eisen voor aanbestedingen. Deze ontwikkelingen leiden tot een groeiende behoefte aan gedetailleerde rapportages. Madaster speelt hierop in door gebruikers toegang te geven tot nauwkeurige en uitgebreide informatie, waarmee ze moeiteloos over hun bouwprojecten of vastgoedportfolio kunnen rapporteren. In deze blog verkennen we de diverse richtlijnen en laten we zien hoe je de data van Madaster effectief kunt inzetten.

BREEAM

Oftewel Building Research Establishment Environmental Assessment Method is een internationale certificeringsmethode die in meer dan 80 landen wordt gebruikt. Elk land heeft z’n eigen richtlijn en in Nederland wordt het zogeheten ‘BREEAM-NL’ door de Dutch Green Building Council (DGBC) beheerd. Het biedt inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een project en certificering vindt plaats op diverse aspecten waaronder het gebruik van duurzame materialen. Dit is waar het gebouwpaspoort en losmaakbaarheid om de hoek komen kijken. De rapportages die hiervoor aangeleverd dienen te worden, zijn automatisch te genereren vanuit Madaster. Bovendien wordt daar binnenkort de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) aan toegevoegd.

“Een registratie in Madaster op basis van een bouwkundig BIM model levert automatisch een gebouwpaspoort op dat voldoet aan de BREEAM-vereisten. Ook de losmaakbaarheidsberekening in Madaster is gevalideerd door de DGBC. Dat zijn snel verdiende credits voor de BREEAM-certificering.” – Ruud van der Zanden, Technisch Ontwerper BureauEAU

EU Taxonomie – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De EU Taxonomie is een classificatiesysteem voor bedrijven in heel Europa om te rapporteren over de mate van duurzaamheid van bedrijfsactiviteiten. In dit kader is ook de nieuwe Europese richtlijn CSRD in het leven geroepen. De CSRD verplicht bedrijven om te rapporteren over hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. In hoeverre draagt nieuwbouw of renovatie bijvoorbeeld bij aan de zes gedefinieerde klimaatdoelstellingen binnen de EU Taxonomy? Er moet op minimaal één van de zes een substantial contribution worden gedaan en op de overige doelstellingen een do not significant harm.

Verschillende berekeningen in het Madaster dashboard (afbeelding hieronder) kunnen worden gebruikt om data te genereren benodigd voor de EU Taxonomie rapportage. Zoals een overzicht van de toegepaste materialen (materialenpaspoort), Global Warming Potential (GWP), Circulariteit (% hergebruikt, gerecycled, bio-based), hergebruikpotentie, operationele CO2-uitstoot, losmaakbaarheid en binnenkort ook MPG. Stuk voor stuk zaken die voor de EU Taxonomie rapportage moeten worden aangeleverd bij de bouw van nieuwe gebouwen.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De MIA is een fiscale voordeelregeling vanuit de Nederlandse overheid om milieuvriendelijke investeringen te stimuleren. Het bouwen van een ‘circulair nieuwbouwproject’ of het doen van een ‘circulaire renovatie’, zijn beide investeringen die in aanmerking komen voor de MIA. Zo’n project dient dan wel aan een aantal eisen te voldoen. De herkomst van gebruikte materialen moet inzichtelijk zijn, er moet een gebouwpaspoort inclusief losmaakbaarheidsinformatie aanwezig zijn evenals lage MPG-score.

Deze informatie is volledig automatisch te herleiden uit het Madaster-platform per geregistreerd object. De BIM-integratie maakt het namelijk mogelijk om BIM modellen te verrijken met milieukundige en circulaire data van materialen en producten. Deze data is afkomstige uit gevalideerde datasets, zoals de Nationale Milieudatabase en de EPEA database.

Schermafbeelding materiaalregistratie

“Om in aanmerking te komen voor de MIA-regeling, is voor het houtbouwproject Juf Nienke gedurende het gehele bouw- en ontwerpproces gebruikgemaakt van Madaster. De materiaal- en productregistratie op het Madaster-platform maakte de lage milieukosten inzichtelijk waardoor we konden voldoen aan de MPG- eis van het project. Het materiaalpaspoort is gebruikt als officieel bewijsdocument ter ondersteuning van de MPG-berekening.”- Dennis Grootenboer, Projectleider RAU

Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal (HNN) is geen certificering, label of wettelijke verplichting, maar ‘een gemeenschappelijke taal voor circulair bouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers’. Wij omarmen, net als vele anderen in de sector, HNN als framework omarmd om dezelfde taal te spreken. Wanneer je een project wilt laten “doorrekenen op HNN”, moet voor negen indicatoren een score worden aangetoond.

Dankzij BIM-integratie kunnen vanuit het Madaster-platform geheel geautomatiseerd 6 van de 9 HNN-indicatoren worden berekend: MPG, materiaalgebonden CO2-uitstoot, materiaalgebonden CO2-opslag, herkomst materialen, losmaakbaarheid en hergebruikpotentie.

Daarnaast is het met de Urban Mining Screener mogelijk om heel eenvoudig van een bestaand object een berekening te maken om inzicht te krijgen in de volgende indicatoren: materiaalgebonden CO2-uitstoot, materiaalgebonden CO2-opslag, herkomst materialen en hergebruikpotentie.

Schermafbeelding hergebruikpotentie

Samen op weg naar een duurzame toekomst

We vinden het belangrijk dat we onze gebruikers 24/7 kunnen voorzien van de tools, inzichten en middelen die nodig zijn om te kunnen bouwen aan een duurzame toekomst. Dat betekent dat we doorlopend bij onze gebruikers en partners toetsen wat ze nodig hebben, wet- en regelgeving op de voet volgen en ons aansluiten bij relevante duurzaamheidsprogramma’s. Op basis hiervan hebben wij ook onze roadmap 2024 ontwikkeld en hopen wij jouw gids te mogen zijn in jouw reis naar verduurzaming binnen de gebouwde omgeving.

Madaster overzicht certificeringen

Where are you located?