Onze visie Wat doet Madaster voor mij? Ons platform Inspiratie Contact
Log in
Terug
Nieuws 28 mar 2019

BOOM! INNOVATIE HELPT PARTNERS VAN MADASTER CIRCULAIRE AMBITIES TE REALISEREN

BOOM! INNOVATIE HELPT PARTNERS VAN MADASTER CIRCULAIRE AMBITIES TE REALISEREN

BOOM! INNOVATIE HELPT PARTNERS VAN MADASTER CIRCULAIRE AMBITIES TE REALISEREN

Utrecht – 28 maart 2019 – BOOM! Innovatie gaat partners van Madaster helpen bij het waarmaken van ambities op het gebied van circulaire economie en focust specifiek op de rol die gebouwdata hierin kan hebben. Op basis van een serie business model innovatie tracks worden partners van Madaster op weg geholpen om de vertaalslag te maken van een lineair naar een circulair business model. Met de samenwerking willen BOOM! Innovatie en Madaster de transitie naar circulair bouwen versnellen.

Madaster fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen waarin gebouwen worden geregistreerd en gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan van elk vastgoedobject een beveiligd webbased materialenpaspoort gegenereerd worden. De veelomvattende informatie in een materialenpaspoort vergemakkelijkt (her)gebruik van duurzame materialen en stimuleert eigenaren, financiers, ontwerpers, leveranciers, aannemers en verwerkers om circulair te bouwen.

Het Madaster Partner Programma is erop gericht waarde te creëren voor partners en hun klanten. Inmiddels hebben zich al vele partners aan Madaster verbonden waaronder TBI, W/E adviseurs en CBRE. Om partners meer hulp te kunnen bieden bij het concretiseren van circulaire ambities is Madaster een partnership aangegaan met BOOM! Innovatie. Zij werken al jaren op het gebied van circulaire economie en hebben een serie methodieken ontwikkeld om bedrijven verder te helpen bij het initiëren, realiseren en optimaliseren van circulariteit in hun bedrijfsmodel.

Voor veel organisaties is nog niet helemaal duidelijk hoe concreet invulling gegeven kan worden aan circulariteit en de rol die data hierin heeft. Door samen te werken met BOOM! Innovatie kunnen we hier verandering in brengen. Een circulair businessmodel kan de marktpositie van partners aanzienlijk versterken en de transitie naar een circulaire economie versnellen.” Rob Oomen, Partnership Manager Madaster

De omslag naar circulair denken, en dus ook een circulair business model biedt voor veel bedrijven kansen om terug naar de tekentafel te gaan. Wij van BOOM! Innovatie zien het materialenpaspoort als een van dé kansen voor bedrijven in de gebouwde omgeving om onderscheidende waardeproposities te ontwikkelen.” Freek Huijsmans, co-founder BOOM! Innovatie

Sluit je vandaag nog aan, begin met waardebehoud

Pluk de vruchten

Begin vandaag nog met het opbouwen van een circulaire samenleving, door lid te worden van Madaster.

Bekijk alle

Profiteer van de wereld om ons heen

madaster-image Nieuws
11-11-2022

Thomas Rau ontvangt prestigieuze ULI Germany Urban Innovation Award

Lees meer
madaster-image Persberichten
28-10-2022

100.000 Kilometer leidingen circulair in 2050

Lees meer
madaster-image Blogs
27-10-2022

Stage lopen bij Madaster

Lees meer